Výstava

Putovná výstava venovaná Aronovi Grünhutovi (1895-1974)
predstavuje neznámeho záchrancu Židov. Grünhut pochádzal
z Bratislavy (tiež Pressburg, Pozsony). V čase druhej svetovej vojny
zachránil viac ako 1 300 ľudských životov. V dôsledku striedania
totalitných režimov však jeho meno upadlo do zabudnutia. Práve
Grünhut v roku 1939 zorganizoval ilegálny lodný transport
do Palestíny. Bol to opäť Grünhut, kto poslal desať židovských detí
do Anglicka, kde prežili vojnu. V najhorších časoch vyjednával
s Nemcami o zastavení deportácií slovenských Židov.
Pred zatknutím Grünhut ušiel do Budapešti. Život mu zachránil
odvážny kurič, ktorý ho ukryl v budove bývalej československej
ambasády, v tom čase okupovanej nacistami. Grünhut po vojne
emigroval do Izraela a stal sa strážcom židovského kultúrneho
dedičstva. Za jeho hrdinské činy ho možno smelo prirovnať
k uznávaným osobnostiam ako Oskar Schindler či Nicholas Winton.